Europeanen sluiten weer meer persoonlijke leningen

(tijd) - Na de terugval als gevolg van de recessie in het begin van de jaren negentig, begint de persoonlijke lening opnieuw aan belang te winnen in Europa. De groei is het meest uitgesproken in Griekenland, Portugal en Ierland. De Oostenrijkers, Zweden en Zwitsers doen dan weer het vaakst een beroep op deze kredietvorm. Een en ander blijkt uit een studie van Datamonitor.Als het slecht gaat met de economie, wordt minder geleend. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren. Die stapten begin jaren negentig minder frequent naar hun bank om een persoonlijke lening af te sluiten uit angst die lening niet langer te kunnen terugbetalen in geval van onverwacht inkomensverlies. Vooral in Zwitserland en Finland was de terugval aanzienlijk.