Advertentie
Advertentie

Europees actieplan voor veilig gebruik van Internet

(tijd) - De Europese Commissie keurt vandaag een Europees actieplan goed voor veilig gebruik van Internet. Daarbij oppert ze een onderscheiden aanpak voor illegaal gebruik en schadelijke boodschappen op het Net. De maatregelen die de EU-Commissie voorstelt, gaan van zelfregulering door de industrie, inclusief meldlijnen, tot gesofistikeerde filtersystemen van de boodschappen die op het Net worden aangeboden. Ook komen er specifieke bewustmakingsacties voor bijvoorbeeld kinderen, ouders en leraars.Illegaal gebruik van Internet wordt vaak gelijkgesteld met kinderpornografie. Toch zijn er veel ruimere vormen van illegale activiteiten op het wereldwijde Web mogelijk. Illegaal is onder meer de verspreiding van informatie die de nationale veiligheid in het gedrang brengt, bijvoorbeeld over terroristische activiteiten, de productie van verboden drugs of geheime militaire informatie. Voorts kan Internet gebruikt worden om te stoken voor rassendiscriminatie.