Europees debat fiscale harmonisering verloopt allesbehalve vlot

(tijd) - 'We zijn nog niet aan de vaste patatten,' zo omschreef europarlementslid Freddy Willockx (SP) gisteren het Europees debat over fiscale harmonisering. Er blijft enorm veel weerstand tegen een koppeling van vennootschapsbelasting en fiscaliteit op het sparen. Het gevaar blijft dus reëel dat er van het pakket maatregelen tegen schadelijke fiscale concurrentie enkel een gedragscode op het vlak van bedrijfsbelasting overblijft. Anderzijds komt dit debat nu in een volledig ander daglicht te staan, omdat de EU-Commissie onlangs aankondigde dat ze concurrentievervalsende praktijken gaat aanpakken op grond van de regels voor staatssteun.Maandag moeten de EU-ministers van Financiën een pakket maatregelen afronden tegen schadelijke fiscale concurrentie. Maar aan de vooravond van die EU-ministerraad blijkt de toestand vrij ingewikkeld en onzeker, aldus Freddy Willockx. Het socialistische europarlementslid volgt namens minister van Financiën Maystadt de EU-debatten.