Advertentie
Advertentie

Europees geld voor Vlaamse bedrijven

De EG-kommissie heeft een aantal Vlaamse ondernemingen subidies toegekend uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling. De toegekende steun bedraagt in totaal 126 miljoen Bfr. en slaat op zowel infrastruktuurwerken, industriële projekten als algemene projekten. De industriële projekten zorgen voor 106 bijkomende arbeidsplaatsen.In Vlaanderen kunnen drie zones een beroep doen op het Europees fonds voor regionale ontikkeling, met name Ieper, de provincie Limburg en de Kempen. Bij de infrastruktuurprojekten ontvangt het Kempens bedrijvencentrum 14,6 miljoen Bfr. Het bedrijvencentrum Ieper krijgt 2,8 miljoen en de toegangsweg naar het bedrijvencentrum te Geel wordt voor 5,1 miljoen gesubsidieerd. De subsidies voor industriële projekten gaan helemaal naar de provincie Limburg en de Kempen. In Limburg zijn de gelukkigen NV Helvoet Pharma (18,8 mio), NV Jaga (3,6 mio), NV Metaalbouw Vandeput (9,6 mio) en PVBA Electronic Apparatus (6,7 mio). Door deze projekten zullen 78 arbeidsplaatsen gekreëerd worden. In de Kempen ontvangen volgende bedrijven een subsidie: NV Quality Marketing Systems (5,4 mio), NV Kaneka Belgium (9 mio) en NV Griffith Laboratories Europe (5,6 mio). In de Kempen zullen door deze investeringen 28 mensen aan de slag kunnen. Een derde reeks goedgekeurde dossiers slaat op maatregelen die de hele regio ontwikkelen. Zo wordt een bedrag van ongeveer 0,5 miljoen Bfr. voorzien voor het opstellen van een handboek over onderzoeksinstituten in de Euregio. Voorts wordt 3,5 miljoen toegekend voor de aanloopkosten bij het opstarten van een Kempische bedrijvencentrum en 41,2 miljoen voor de aanloopkosten van de vzw Innotek te Geel.