Advertentie
Advertentie

Europees Hof billijkt verbod Turkse islampartij

(tijd/afp) - Turkije schond de mensenrechten niet toen het in 1998 de islamitische Welvaartspartij (Refah) verbood. In een opmerkelijk vonnis oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag dat de partij het islamitisch recht of sharia wilde introduceren, wat een gevaar betekende voor de democratie. Men kan moeilijk beweren dat men én de democratie respecteert én een regime steunt op basis van de sharia.