Europees Hof stelt Maas tweemaal in het ongelijk

BRUSSEL (tijd) - De firma A. Maas & Co (Antwerpen) werd donderdag tweemaal in het ongelijk gesteld door het Europees Hof van Justitie. Het Hof sprak zich uit naar aanleiding van een geschil tussen de firma Maas en het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau over de levering van 5.000 ton zachte tarwe als voedselhulp aan Benin.Het geschil werd aanhangig gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Die stelde het Europees Hof van Justitie een aantal vragen.