Europees Hof voor Mensenrechten veroordeelt Belgische cassatieprocedure

(belga/tijd) - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat bevoegd is voor de interpretatie en de toepassing van het 'Europees verdrag voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden', vindt dat wie in België voor het Hof van Cassatie komt, recht heeft op een 'tegensprekelijke procedure'. Verder meent de Europese instelling dat de advocaat-generaal van Cassatie niet meer mag deelnemen aan de deliberatie, zelfs niet als raadgever.Begin mei 1987 sprak de handelsrechtbank van Veurne het faillissement uit van ene Frans Vermeulen. Die ging echter niet akkoord met de uitspraak. Hij tekende beroep aan bij het Hof van Beroep in Gent, dat het vonnis van de handelsrechtbank in 1989 bevestigde. Daarop bracht Vermeulen zijn zaak voor het Hof van Cassatie. Maar het verzoek om het arrest van het Hof van Beroep te verbreken werd in 1991 door Cassatie verworpen.