Europees Hof wedt op Ladbroke en op PMU

LUXEMBURG (tijd) - Het Europees Hof van Justitie verwierp een klacht van (het Belgische filiaal van) Tiercé Ladbroke tegen zg. overheidssteun voor concurrent PMU in België. Via het Belgische PMU kon men in Frankrijk gokken op Belgische paarden, hoewel in dat land een ander fiscaal regime geldt op paardenkoersen. De Europese Commissie beoordeelde in januari 1993 dit voordeel niet als ongeoorloofde overheidssteun. Het EU-Hof heeft de EU-Commissie nu in het gelijk gesteld. Anderzijds steunde het EU-Hof wel een andere klacht van Ladbroke tegen de Europese Commissie. De Commissie had, eveneens in 1993, geen problemen met het alleenrecht van PMU op paardenwedrennen in Frankrijk. Volgens het EU-Hof had de Europese Commissie moet onderzoeken of dit alleenrecht niet inging tegen de EU-wetgeving op exclusieve rechten. De Commissie had zich beperkt tot een onderzoek inzake monopolievorming.