Europees Hof zet streep door boetes PVC-kartel

BRUSSEL (tijd) - Het Europees Hof van Justitie vernietigde gisteren een beslissing van de Europese kommissie van 21 december 1988, waardoor 14 petrochemische bedrijven veroordeeld werden wegens kartelvorming in de PVC-sektor en beboet werden voor een totaal bedrag van 23,5 miljoen ecu. Omdat haar beslissing uitsluitend wegens procedure-fouten nietig werd verklaard, bereidt de EU-kommissie een nieuwe veroordeling van het kartel voor.Nadat de meeste van de 14 veroordeelde bedrijven tegen de beslissing van de Europese kommissie beroep hadden aangetekend om de vernietiging van die beslissing te vragen, besloot de Europese rechtbank van eerste aanleg op 27 april 1992 de beslissing niet nietig, maar wel onbestaande te verklaren wegens procedure-fouten. Zo stelde de rechtbank vast dat de Duitse tekst van de beslissing zowel van de Engelse en Franse tekst afweek, als van de gepubliceerde en genotifieerde tekst. Daarnaast stond in de drie teksten een alinea die niet in het door de kommissie goedgekeurde ontwerp voorkwam. De rechtbank nam het ook niet dat de kommissie de beslissing niet in alle talen goedkeurde en enkel in het Duits, Frans en Engels. In de andere talen werd de beslissing goedgekeurd door toenmalig kommissielid Peter Sutherland.