Europees jaarboek

De veertiende uitgave van dit Europees jaarboek houdt rekening met de jongste verkiezingen voor het Europees parlement in 1994; het aantreden van een nieuwe Europese Commissie in januari 1995 en de toetreding van drie nieuwe lidstaten tot de Europese Unie in januari 1995. Voor de samenstelling werd een beroep gedaan op specialisten in het Europees recht. Hun werk werd gecoördineerd door Daniel Vignes, voormalig directeur van de juridische dienst van de Europese ministerraad. Naast een uitvoerige toelichting over de structuur en werking van de instellingen van de Europese Unie en van andere Europese instellingen, volgt een lijst met alle nuttige namen van verantwoordelijke personen en adressen van deze instellingen. Het jaarboek bevat ook alle gegevens over de bij de Europese Unie geaccretideerde diplomaten, de Europese scholen, een lijst der Europese publikaties, een chronologie van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de Europese Unie en een index van ongeveer 7.000 geciteerde namen. Het jaarboek is drietalig: Frans, Engels en Duits.