Advertentie
Advertentie

Europees kommissaris Van Miert fluit Weckx terug

(tijd) - Europees kommissaris Karel Van Miert zegt dat de Vlaamse minister van kultuur Hugo Weckx het doorstralen van de commerciële zender VT4 niet kan verbieden. Weckx baseert zich op het Vlaamse kabeldekreet, maar dat is strijdig met de Europese wetgeving, en is al voor de tweede keer het voorwerp van een klacht door de Europese kommissie. De kontrole die de Vlaamse overheid denkt te moeten uitoefenen op VT4 en het daaraan gekoppelde systeem van voorafgaandelijke toestemming is strijdig met het vrij verkeer van goederen en diensten, aldus Van Miert. In haar nieuw kabeldekreet van 1994 houdt de Vlaamse overheid zich het recht voor om zelf te beslissen of een TV-station dat vanuit het buitenland uitzendt al dan niet op de Vlaamse kabel mag komen. Volgens de Europese kommissie heeft de Vlaamse overheid dit recht niet.