Advertentie
Advertentie

Europees marktleider in milieusector

(tijd) - Met zijn beslissing om de milieupoot nog verder te versterken door de uitkoop van het publieke minderheidsbelang in Sita ten belope van 29,5 procent, volgt Suez de recente internationale trends in de milieusector. Wereldwijd doet zich in de milieusector momenteel immers een sterke concentratietrend voor en Suez Lyonnaise des Eaux lijkt nu vast van plan zijn Europees marktleiderschap te behouden.Lyonnaise des Eaux was nog voor de fusie met Suez een van de eerste nutsbedrijven in Europa om het sterk groeiende belang van een milieusector te onderkennen. Het speelde op die trend in via het bedrijf Sita, dat marktleider werd in Frankrijk en internationale ambities koesterde. Tractebel bleek ook op milieuvlak actief en verwierf met Watco in Vlaanderen eveneens een absoluut marktleiderschap. Het gaat om ophaling en verwerking van huishoudelijke en industriële afvalstoffen via storten, verbranden en ook steeds meer met recyclagetechnieken.