Europees netwerk voor uitwisseling BTW-gegevens

BRUSSEL (tijd) - De firma Siemens zal de BTW-administratie technisch bijstaan bij het opzetten van een Europees telekommunikatienetwerk tussen de fiskale administraties van de EU-lidstaten. De ministerraad stemde vrijdag in met de betreffende onderhandse overeenkomst ten belope van 15.158.814 frank. De Europese kommissie heeft de EU-lidstaten verplicht zo'n netwerk uit te bouwen om de BTW-betaling te kunnen kontroleren.