Europees parlement: begroting 1993

STRAATSBURG (belga) - Het Europees parlement wil met de Europese ministerraad onderhandelingen beginnen over de financiële vooruitzichten van de EG, om nog voor de Europese topkonferentie van 11 en 12 december in Edinburg een akkoord te bereiken over de gemeenschapsbegroting 1993. Zoals uit de tweede lezing van de EG-begroting 1993 door EG-ministers van begroting begin deze week blijkt, zijn de standpunten van raad en parlement voorlopig onverzoenbaar (Tijd, 17 november). De raad wil geen bedragen in de begroting 1993 inschrijven die uit het financieringspakket voor de komende jaren (pakket Delors-II) voortvloeien, zolang dit pakket niet goedgekeurd is. Dit kan ten vroegste in Edinburg gebeuren. Het parlement eist dat in ieder geval een bedrag voor het kohesiefonds ten gunste van de armste lidstaten wordt ingeschreven.