Europees parlement heeft vooral negatieve bevoegdheden

(tijd) - De voorbije decennia is het europarlement een steeds grotere rol gaan spelen in de Europese besluitvorming. Van louter advies in de beginjaren heeft het halfrond sinds het Verdrag van Maastricht in bepaalde welomschreven materies een recht op medebeslissing gekregen. Toch blijven de bevoegdheden van de Europese verkozenen negatief geformuleerd. Hun grootste macht bestaat erin neen te zeggen tegen de ministeriële kompromissen. De lidstaten zorgen dan altijd wel voor voldoende druk op de ketel om de parlementsleden te doen inbinden. Zondag worden de leden van het Europees parlement voor de vierde keer rechtstreeks verkozen. De eerste keer gebeurde dat in 1979. Voordien was het Europees parlement samengesteld zoals zoveel andere overkoepelende parlementaire assemblees (bijvoorbeeld die van de Benelux of de raad van Europa): via een afvaardiging van nationale parlementairen.