Europees parlement keurt tekst goed over monetaire unie

(van onze verslaggever) STRAATSBURG (tijd) - Met een zeer grote meerderheid heeft het Europees parlement gisteren in Straatsburg het verslag Franz goedgekeurd over de uitbouw van de Europese monetaire integratie. De kalender ter verwezenlijking van de Europese ekonomische en monetaire unie (EMU) die in het ontwerpverslag van bindende aard was, wordt in de definitieve versie overgenomen als een na te streven doel. Bovendien wordt in tegenstelling tot het ontwerpverslag gesteld dat de fazen ter verwezenlijking van de EMU niet zonder meer op de genoemde data gerealizeerd moeten worden, maar wel indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. In het verslag Franz geeft het Europees parlement zijn gedetailleerde visie weer op de uitbouw van de EMU. De inhoud ervan werd in deze krant reeds uitgebreid weergegeven (Tijd, 22 maart). Het parlement wil dat de Europese monetaire unie op 1 januari 1995 tot stand wordt gebracht. In de gisteren goedgekeurde tekst wordt er echter aan toegevoegd: "mits aan de in deze resolutie gestelde voorwaarden tijdig is voldaan'. Die monetaire unie vereist de oprichting van een Europese centrale bank. Waar in het ontwerpverslag stond dat tot de oprichting van die bank besloten wordt door de regeringen van de EG-lidstaten, is er in de definitieve tekst sprake van de regeringen van die listaten van de EG die besloten hebben deel te nemen aan het wisselkoersmechanisme van het Europees muntstelsel. Waar de definitieve tekst blijft stellen dat twee jaar na de voltooiing van de interne markt, d.w.z. op 1 januari 1995, een einde moet gemaakt worden aan de schommelingen tussen de valuta's in de Gemeenschap en er vaste wisselkoersen zonder schommelingsmarges in werking dienen te treden, wordt eraan toegevoegd dat dit alles op 1 januari 1995 moet gebeuren, "mits er voldoende konvergentie bereikt is'. Ook op een andere plaatsen in de tekst wordt de totstandkoming van de monetaire unie ontkoppeld van de melding dat die er uiterlijk op 1 januari 1995 moet zijn.