Europees Parlement keurt tolunie met Turkije goed

(tijd) - De goedkeuring van de douane-unie met Turkije heeft bij de Europese verkozenen lang aan een zijden draadje gehangen, tengevolge van problemen met mensenrechten en democratie. Economisch zijn de voordelen van de douane-unie tussen de Vijftien en Turkije duidelijk. De tolgrenzen voor de meeste industriële produkten worden afgeschaft. De Europese Commissie verwacht dan ook een verdubbeling van de uitvoer over vijf jaar.Het Europees Parlement moet volgens de EU-verdragen zijn 'gelijkluidend advies' geven voor zulke internationale akkoorden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Vijftien keurden de tolunie reeds goed in maart van dit jaar. Maar het Europees Parlement heeft de bekrachtiging altijd verbonden aan meer democratie en het respect voor de mensenrechten in Turkije.