Advertentie
Advertentie

Europees Parlement opnieuw in rep en roer over onkostenvergoedingen

(tijd) - Het bureau van het europarlement behandelt maandag opnieuw het dossier van de reisvergoedingen van EP-leden. In een overgangsregeling zou de forfaitaire reisvergoeding worden gereduceerd met een derde, maar van terugbetaling van enkel de reële kosten is nog lang geen sprake. En omdat de onkostenvergoedingen in veel lidstaten nog steeds gezien worden als een aanvulling op het loon van een europarlementslid, zal de discussie onvermijdelijk gaan over de globale verloning van een Europees verkozene.EU-parlementsleden krijgen hetzelfde loon als hun collega's in nationale parlementen. Dat maakt dat Italiaanse verkozenen meer dan drie keer zoveel verdienen als hun Spaanse of Portugese collega's in het Europees halfrond. Het Verdrag van Amsterdam biedt de mogelijkheid een uniform statuut (en loon) uit te werken voor de EU-verkozenen. Maar de goedkeuring daarvan is pas mogelijk na inwerkingtreding van dat Verdrag van Amsterdam. En dat duurt zeker nog tot april volgend jaar.