Advertentie
Advertentie

Europees Parlementbepleit socialeconvergentie

(tijd) - Het Europees parlement keurde gisteren een resolutie goed waarin gepleit wordt voor een strategie van sociale convergentie tussen de lidstaten. Dat houdt in dat, zoals voor werkgelegenheid, gemeenschappelijke doelstellingen worden geformuleerd. Miet Smet (CVP) wees erop dat dit moet leiden tot gemeenschappelijke minimumnormen voor welzijn in de EU. Ze vroeg ook de uitwerking van indicatoren voor sociale ontwikkeling.Anne van Lancker (SP) beklemtoonde de vraag van het Europees Parlement om begin 2001 reeds te starten met een Europese procedure voor armoedebestrijding. Zowel Van Lancker als Smet wezen op de verantwoordelijkheid van de EU-staatshoofden en regeringsleiders. Die moeten over een goede maand, op de EU-Top van Lissabon, het officiële startsein geven voor een dergelijke strategie van sociale convergentie. KV