Europees referendum is liberale fetisj

In een tiental lidstaten van de Europese Unie komt er allicht een referendum over het ontwerp van Europese grondwet, dat half juni werd goedgekeurd. Nederland mikt op december 2004, in Groot-Brittannië komt het er waarschijnlijk pas in 2006. In België hebben VLD, Spirit en Ecolo al voorstellen gedaan voor een niet-bindend referendum. IVO BELET staat niet te trappelen voor deze liberale fetisj. Eigenlijk heeft de kiezer zijn mening al kunnen geven, is hij kiesmoe en dreigt de discussie te verworden tot een welles-nietesspelletje rond populistische thema's zoals voor of tegen de toetreding van Turkije. Het effect van een tegenvallende uitslag mag men ook niet onderschatten. Als het verdrag wordt weggestemd in een of meerdere lidstaten, dreigen crisis, stilstand en achteruitgang in de EU.