Europees Stelsel van Centrale Banken voert monetair beleid

De Europese Economische en Monetaire Unie krijgt vanzelfsprekend haar eigen instellingen. De belangrijkste wordt het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) met de Europese Centrale Bank als spil. Dit op federale basis gestructureerde ESCB wordt verantwoordelijk voor het monetair beleid van de groep landen die tot de definitieve fase van de EMU toetreden en de eenheidsmunt, euro, aannemen.VAN BIJ DE START van de definitieve fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) op 1 januari 1999, wordt het monetair beleid van de landen die hieraan deelnemen bepaald en uitgevoerd door het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Dit moet valutamarktoperaties verrichten, de officiële deviezenreserves van de lidstaten aanhouden en beheren (de lidstaten mogen evenwel werksaldi in buitenlandse valuta aanhouden en beheren) en de goede werking van het betalingsverkeer bevorderen.