Advertentie
Advertentie

Europees strafrecht voor fraudebestrijding?

BRUSSEL (tijd) - Jaarlijks ontvreemden de bedrijven de Europese Gemeenschap vele miljarden via allerlei frauduleuze praktijken. Tot op heden staat de Gemeenschap tamelijk machteloos tegenover die fraudeplaag. Ze moet zich in hoofdzaak op de anti-fraude-akties van de lidstaten verlaten. Moet de EG wellicht strafrechtelijke bevoegdheden krijgen om de fraude te bestrijden of volstaan andere maatregelen? Die vraag werd gisteren door de EG-ministers van justitie onderzocht.