Europese automakers moeten nog even op hun tanden bijten

(tijd) - De stijgende produktie van de transplant-fabrieken zal het marktaandeel van de Japanners op de Europese automarkt tegen 1997 doen oplopen naar 13,3%. Vorig jaar ging het slechts om 10,9%. Het akkoord tussen de EG en het Japanse ministerie van handel en industrie (MITI) over de liberalizering van de Europese markt wordt in '93 overigens van kracht. Tegen het jaar 2000 moeten alle beperkingen op Japanse wagens verdwenen zijn.