Advertentie
Advertentie

Europese banken plannen eurobetalingssysteem

(tijd) - 49 leden van de ecubankvereniging (EBA) bereiden een Europees systeem voor grensoverschrijdende betalingen voor dat na de start van de Europese Muntunie (EMU) van kracht moet worden. De banken willen het bestaande ecuclearingsysteem vervangen door een betalingssysteem dat in ten minste dertien EU-landen eurobetalingen voor het einde van de dag kan afwikkelen.De EBA verwacht dat haar betalingssysteem een marktaandeel van ruim 30 procent zal verwerven. Betalingen via correspondentbanken en Target zullen elk een aandeel van ongeveer 20 procent hebben. Target is de naam van het toekomstige betalingssysteem van de Europese centrale bank dat de betalingssystemen van de nationale centrale banken zal koppelen.