Europese bedrijven eisen maatregelen tegen invoer illegale produkten

BRUSSEL (tijd) - In ons land zouden jaarlijks voor zo'n 130 miljoen fr. illegale kopieën van platen, CD's en muziekcassettes over de toonbank gaan. Dezelfde plaag treft ook de film- en de computerindustrie. De zowat 2.000 bedrijven die in deze sektoren aktief zijn, eisen dan ook dat de EG haar desbetreffende richtlijn van '86 zou verstrengen om een einde te maken aan de massale verliezen die door deze piraterij geleden worden.