Advertentie
Advertentie

Europese bedrijven verwachten een vertraagde groei voor 1988

Hoewel de jongste gegevens op een betrekkelijk optimisme wijzen, verwachten de Europese bedrijven in het algemeen dit jaar een vertraging van de ekonomische groei. Dit blijkt uit het jaarverslag 1987-1988 over de bedrijfskonjunktuur in Europa, dat gisteren in Brussel bekendgemaakt werd tijdens de 63e voltallige vergadering van Eurochambres, de vereniging der Kamers van Koophandel en Nijverheid van 17 Europese landen. In dit verslag wordt dit vooruitzicht op een vertraagde groei tegenover de vooruitzichten van de Europese kommissie geplaatst. In oktober jl. had die inderdaad voor 1988 net zoals voor 1987 een gemiddelde groei van het bruto intern produkt van de Europese Gemeenschap met 2,4 % in het vooruitzicht gesteld. Als in het verslag van Eurochambres thans beweerd worden dat de bedrijven voor 1988 een tragere groei verwachten, is dit toch niet in strijd met de vooruitzichten van de EG-kommissie, vermits die in februari herzien werden. Toen maakte de kommissie voor 1988 gewag van een groei van slechts 1,9 %.