Europese cargotreinen kunnen 20 procent sneller

(tijd) - De commerciële snelheid van internationale Europese goederentreinen kan met 20 procent verhoogd worden, vooral door een reductie van de wachttijden aan de grenzen met 80 procent. Dat staat in een rapport van de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (GES) aan het transportdirectoraat (DG VII) van de Europese Commissie. Het werd voorbereid door Mercer Management Consulting. Het gaat om een eerste uitgewerkt voorstel om spoorvrachtsnelwegen tot stand te brengen binnen de Unie op basis van bestaande trajecten. Het concept werd vorige zomer gelanceerd in het witboek van Neil Kinnock over de toekomst van het Europese spoor.Het concept van de 'European Rail Freightway' of spoorvrachtsnelweg werd gelanceerd in juli 1996 in het witboek 'A Strategy for Revitalising the Community's Railways' van transportcommissaris Neil Kinnock. De commissie ziet deze spoorvrachtsnelwegen als een tussenstap naar een volledig vrije markt voor spoorvrachtverkeer. Dat doel ligt nog veraf, zo beseffen de Europese instanties, en om het aandeel van de trein in het vervoer van goederen niet verder te laten afbrokkelen, zijn initiatieven op korte termijn nodig. Het marktaandeel van het spoor was in 1994 gezakt tot 14,9 procent. In 1970 was dat nog 31,7 procent. Het belang van het wegvervoer steeg in die periode van 48,6 naar 71,7 procent.