Advertentie
Advertentie

Europese Centrale Bank bestempelt begrotingsbeleid als niet ambitieus

(tijd) - De Europese Centrale Bank (ECB) zegt in haar eerste jaarverslag dat de gezondmaking van de overheidsfinanciën verzwakt. Bijkomende saneringsinspanningen worden uitgesteld. Bij een scherpe of een aanhoudende vertraging van de economische groei zou het overheidstekort in sommige landen de grens van 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) kunnen naderen of zelfs overschrijden.Uit het jaarverslag blijkt dat 1998 een relatief goed jaar was voor de eurozone. De inflatie daalde van 1,6 tot 1,1 procent en voldeed daarmee aan de definitie van prijsstabiliteit die de ECB hanteert. De tragere stijging van het algemeen prijspeil was vooral te danken aan de daling van de energieprijzen. De goederenprijzen stegen met 0,6 procent en de dienstenprijzen met 2 procent.