Europese centrale bank federaal en

(tijd) - In een bijlage van het ontwerp-verslag Franz over de Europese monetaire unie gaat de kommissie voor het ekonomisch, monetair en industrieel beleid van het Europees parlement nader in op het statuut van de toekomstige Europese centrale bank. De parlementskommissie wil dat die bank een federale struktuur krijgt en volledig onafhankelijk van de nationale en Europese overheden kan optreden.