Europese Centrale Bank lanceert statistisch zakboek

(tijd) - De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde de eerste editie van haar statistisch zakboek, dat voortaan elke maand wordt geactualiseerd. Het zakboek bevat een ruime waaier aan economische statistieken. De meeste cijfers hebben betrekking op de eurozone. Maar het zakboek bevat ook vergelijkingen tussen de eurozone, de VS en Japan evenals verscheidene macro-economische gegevens over de lidstaten van de Europese Unie. Uit het zakboek blijkt dat het bruto binnenlands product (BBP) per inwoner uitgedrukt in koopkracht in de eurozone 23.000 euro bedraagt en in de VS 32.300 euro. In de eurozone zorgt de industrie voor 27,3 procent van de toegevoegde waarde en in de VS slechts voor 21,6 procent. De overheidsuitgaven vertegenwoordigen in de eurozone 48,8 procent van het BBP en in de VS amper 32,4 procent. De eurozone is een veel opener economie dan de VS, want de uitvoer van goederen en diensten bedraagt 19,7 procent van het BBP, ruim het dubbel van het cijfer voor de VS. Luxemburg is met een BBP van 45.000 euro per inwoner de rijkste lidstaat van de eurozone. Belgie scoort met 24.700 euro hoger dan het gemiddelde van 23.000 euro. Griekenland is met 15.200 euro de armste lidstaat. Het statistisch zakboek is beschikbaar via de website van de ECB (www.ecb.int) onder de hoofding Publications of Statistics. Er bestaat alleen een Engelstalige versie van het zakboek. WV