'Europese centrale bank moet beleid van lage rente voeren'

(tijd) - Hoewel niet bewezen is dat de convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht een deflatoir effect hebben, blijft het noodzakelijk de Europese economieën nieuw leven in te blazen. Het Witboek van de Europese Commissie geeft daarvoor de weg aan en de toekomstige Europese centrale bank zal van meet af aan een beleid van lage rente moeten voeren.Dit zei kamerlid en voormalig eerste minister Mark Eyskens donderdagavond op een viering van het 50-jarig bestaan van de Weekberichten van de Kredietbank. Een soepel monetair beleid zal volgens hem als voordeel hebben dat de wisselkoers van de euro, de eenheidsmunt, zal dalen en dit zal het exportvermogen van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) opvijzelen.