Advertentie
Advertentie

Europese chemie saneert en herverkavelt activa

(tijd) - Het Europese chemielandschap wordt op dit ogenblik grondig hertekend. De zware krisis in de sektor sinds medio '90 noopt de bedrijven tot drastische ingrepen op alle vlakken. Saneren is het motto, met alle gevolgen vandien voor de tewerkstelling. Het bestand chemiewerknemers wordt dit en volgend jaar nog met vele tienduizenden uitgedund. Eind dit jaar zullen er wellicht al minder dan 2 miljoen hun brood verdienen in de Westeuropese scheikundige nijverheid. Toch volstaat zelfs deze drastische kostenbesparing niet. Vele chemiemultinationales sluiten bovendien nog fabrieken en ruilen of stoten aktiviteiten af. Iedereen in de sektor valt terug op zijn core-business.