Europese CO2-energietaks wordt bijkomende aksijns

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie rekent op het Duitse EU-voorzitterschap om de CO2-energietaks opnieuw tot leven te wekken. Maar dan wel onder de vorm van een aksijnsverhoging op benzine, diesel en stookolie en een geharmonizeerde minimumaksijns op het verbruik van elektriciteit, gas en steenkool. Brussel neemt daarmee het grootste deel van eerdere Belgische voorstellen over.Het voorstel van de Europese kommissie voor een Europese CO2-energietaks, wordt als een onwettig kind behandeld. Zo zei EU-kommissielid Iannis Paleokrassas gisteren in Hamburg. De Europese kommissie rekent echter op Duitsland, dat vanaf 1 juli het voorzitterschap van de Europese Unie overneemt en 'reeds te kennen gaf dit kind te adopteren, zonder de Europese familiegeest te schaden.'