Europese Commissie gaat Crédit Mutuel zwaar beboeten

van onze correspondent in Parijs(tijd) - De Europese Commissie wil de Franse bank Crédit Mutuel een boete van 150 tot 300 miljoen euro opleggen, meldt de zakenkrant La Tribune. De specialisten van de Europese Commissie oordelen dat de Franse bank de commissie die ze van de Franse staat kreeg voor het spaarboekje Livret Bleu, moet terugbetalen.Volgens La Tribune, die zich baseert op bronnen bij de Europese gemeenschap, kan de boete oplopen tot 300 miljoen euro. Andere bronnen maken gewag van de helft.Het gaat om commissie die Crédit Mutuel te veel kreeg van de Franse staat voor de inning van spaargeld op de Livret Bleu. De Franse staat keerde een commissie van 1,3 procent uit. Het blauwe spaarboekje was een exclusief product van Crédit Mutuel vanaf 1975. De gewraakte periode loopt van 1991 tot 1998.De fiscale voordelen van het blauwe spaarboekje zijn te vergelijken met de voordelen van een Livret A, het standaardspaarboekje in de Franse bankwereld. Net zoals in België krijgt de spaarder tot een zeker bedrag fiscale vrijstelling voor zijn spaarinleg. De rente ligt wel lager dan de marktrente en bedraagt 3 procent.In Frankrijk wordt dit soort spaargeld beheerd door de Caisse des dépôts en consignations (CDC), een overheidsholding. Die investeert op haar beurt in o.m. sociale woningbouw. Zo wil de Franse overheid het spaargeld aanwenden voor nuttige maatschappelijke projecten.De Franse banken dienden in 1991 al een klacht in bij de Europese Commissie. Ze oordeelden dat de commissie die Crédit Mutuel ontving op het blauwe spaarboekje, een onrechtstreekse staatssteun was en dus strijdig met de beginselen van de Europese wetgeving.Tien jaar later krijgen ze kennelijk hun gelijk.De kabinetschefs van de 20 commissarissen besloten deze week de Franse coöperatieve bank te bestraffen. Formeel moeten de 20 commissarissen deze beslissing nog bevestigen, maar het gebeurt maar zelden dat een beslissing van de kabinetschef niet gevolgd wordt door de commissarissen zelf. JV