Europese Commissie ontwikkeltbasisinformatiesysteem voor accijnzen

(tijd) - De Europese Commissie heeft een tender uitgeschreven voor de ontwikkeling van een Europees informatie- en communicatiesysteem voor de accijnzen. Dit systeem, dat moet bijdragen tot een veel betere controle op accijnsgoederen, zal fungeren als moedersysteem waarop alle lidstaten van de Europese Unie aansluiten met hun nationaal systeem. Met het project is een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid.