Europese Commissie schuift met directeursposten

(tijd) - De top van de EU-ambtenarij krijgt geen uitzondering op de verplichte rotatie binnen de Europese administratie. Dit jaar nog schuiven vijftien topambtenaren op naar een andere post. De EU-Commissie had gisteren wel een zwaar politiek debat nodig om die koers aan te houden.