Europese Commissie steunt vier Vlaamse business angels-projecten

De Europese Commissie verleende voor de periode1998-1999 voor ongeveer 1 miljoen euro steun aan projecten voor het opzetten van business angels-netwerken. Vier Vlaamse projecten behoorden tot de uitverkorenen: het Vlerick Business Angels Netwerk werd erkend als proefproject naast twee haalbaarheidsonderzoeken, opgezet door het Antwerpse 'Pythagoras' en de combinatie NCMV-GOM Vlaams-Brabant. Een vierde project met sterke Vlaamse inbreng is gericht op de pan-Europese promotie van het business angelsconcept. Projectvoorstellen voor het jaar 2000 kunnen nog tot 15 september 1999 ingediend worden bij de Europese Commissie.De Europese steun aan business angels-projecten past in het ruime 'Derde meerjarenprogramma voor KMO's' van augustus 1998. Business angels zijn voormalige ondernemers die na de verkoop van hun bedrijf met het beschikbare geld willen investeren in nieuwe bedrijven en de nieuwe ondernemers ook met raad bijstaan. Het programma staat ten dienste van het midden- en kleinbedrijf en wordt geleid door de Vlaming Rudy Aernoudt, bestuurder bij het Europees directoraat-generaal 23, afdeling bedrijfsondersteunende diensten. Het omvat drie luiken: steun voor de bekendmaking van het business angels-concept, voor haalbaarheidsonderzoeken en voor proefprojecten. In de eerste oproepperiode 1998-1999 kende de Europese Commissie voor 1 miljoen euro steun toe aan de diverse goedgekeurde projecten.