Europese Commissie wil dat België soepele douaneregeling schrapt

(tijd) - De EU-Commissie wil dat België de soepele regeling schrapt die exporteurs de mogelijkheid biedt de douaneaangiften in te dienen in het kantoor waar goederen het land verlaten. De Commissie eist dat de aangifte gebeurt in een douanekantoor zo dicht mogelijk bij het exporterende bedrijf. De regering krijgt eerstdaags een gemotiveerd advies in de bus.Als België zich niet schikt, stapt de Commissie naar het Europees Hof van Justitie. Als de regering de omzendbrief intrekt waarin voor de indiening van exportaangiften een soepele regeling is opgenomen, dreigen Belgische exporteurs, expediteurs en douanediensten in grote logistieke en administratieve problemen te komen.