Advertentie
Advertentie

Europese conjunctuur zet haar dalende lijn voort in 1996

(tijd) - De gemiddelde economische groei in de vier grote Europese economieën vertraagt van 2,9 procent in 1994 over 2,7 procent dit jaar naar 2,4 procent in 1996. Duitsland presteert het zwakst onder druk van de sterke mark en de krimpende bouwsector. De Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) hangt af van de Franse bereidheid inspanningen te leveren voor een EMU-toetreding.Het Amerikaanse economische onderzoekbureau DRI/Mc Graw-Hill berekende de verwachte groei van het bruto binnenlands produkt (BBP) van de vier grote Europese industrielanden. Italië boekt dit jaar als enige een hogere groei dan in 1994. Het Italiaanse BBP zal in 1995 met 3 procent groeien tegenover 2,2 procent vorig jaar. Voor 1996 voorspelt DRI een terugval tot 2,4 procent. De sterkste achteruitgang doet zich voor in het Verenigd Koninkrijk. De BBP-groei voor 1995 wordt geraamd op 2,7 procent tegenover 3,8 procent in 1994. In 1996 zal het BBP eveneens met 2,7 procent aandikken.