Europese defensiecapaciteit vertoont nog lacunes

(tijd) - De plannen van de EU om tegen 2003 over een crisismacht te beschikken voor vredesmissies, lopen niet gesmeerd. Eind dit jaar moet de Europese defensiestructuur op poten staan. Maar er blijven hiaten in de militaire capaciteit. Dat bleek tijdens informeel overleg van de EU-ministers van Defensie in Brussel.In november moet een conferentie, onder Belgisch EU-voorzitterschap, trachten oplossingen te vinden voor die lacunes. Met name voor inlichtingendiensten en commando- en controlemiddelen zijn er belangrijke hiaten. De EU wil niet voor de kleinste operaties afhankelijk zijn van Amerikaanse technologie. Voor de tekortkomingen in strategisch zee- en luchttransport lijken zich wel stilaan oplossingen aan te bieden.Turkije is een ander probleem voor de Europese defensie. Het NAVO-land wil niet dat de Europese defensie gebruik maakt van NAVO-middelen. De EU heeft de voorbije maanden zonder veel succes gepraat met Turkije. Zonder een oplossing voor dit probleem kan de Europese defensie niet van start.Verdeeldheid in de EU verhindert een mechanisme voor verdere planning van die interventiemacht. Landen die deelnemen aan de NAVO-planning willen niet tweemaal met troepen en budgetten jongleren. Voor Frankrijk ligt dat anders. Maar EU-bronnen zeggen dat er toch stilaan beweging komt in dit moeilijke dossier.Verschillende EU-ministers van Landsverdediging willen formeel kunnen vergaderen op Europees niveau. Tot nog toe beheerden de ministers van Buitenlandse Zaken het dossier van de Europese defensie. KV