Europese elektriciens werken nauwer samen

(tijd) - Eurelectric, het Europees komitee van de elektriciteitsmaatschappijen, werd zopas omgevormd tot GEIE, de afkorting van de Franse benaming voor Europese groepering van ekonomisch belang. Opzet van de groepering is de operationele kapaciteiten van de Europese elektriciteitsindustrie te verruimen en het Europees imago te versterken.