Europese fondsen moeten30.500 werklozen helpen

(tijd) - Vlaanderen krijgt voor 2004-2006 jaarlijks 43,9 miljoen euro Europese steun voor opleiding en begeleiding van werkzoekenden. Renaat Landuyt (sp.a), de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, hoopt met het geld jaarlijks 30.500 werkzoekenden te helpen. 412 tewerkstellingsprojecten krijgen de Europese middelen.