Europese gewesten krijgen adviesraad

Krachtens het Verdrag van Rome erkent de Europese Gemeenschap alleen maar de nationale lidstaten. Daar schijnt stilaan verandering in te komen. De Europese kommissie heeft immers beslist een Raadgevende Raad voor Gewesten en Gemeenten op te richten. Die zal namens de gewestelijke en plaatselijke belangen de gesprekspartner worden van de Europese kommissie.