Advertentie
Advertentie

Europese grenswacht moet EU-buitengrenzen bewaken

(tijd) - De Europese Commissie stelt vandaag een pakket maatregelen voor om de buitengrenzen Europees te beheren. Op termijn moet er een Europees korps van grenswachten komen en een gemeenschappelijke omkadering van personeel. De kosten voor de grensbewaking moeten worden gespreid over alle lidstaten. Op termijn moet er ook één procedure komen voor toegang tot het Europese grondgebied.