Advertentie
Advertentie

Europese kommissie breekt reklamemonopolie van VTM

(tijd) - Europees kommissielid Karel Van Miert zorgt ervoor dat het mediabeleid bovenaan de agenda van de nieuwe Vlaamse regering komt. De Europese kommissie besliste gisteren unaniem dat het reklamemonopolie van VTM in strijd is met het Europees verdrag; ze geeft de Vlaamse regering twee maanden de tijd om het alleenrecht in te trekken - of om uit te leggen waarom zij het handhaaft. Komt er geen afdoend antwoord uit Vlaanderen, dan zal de EU-kommissie het reklamemonopolie van VTM zelf afbreken.In december 1994 diende de commerciële zender VT4 een klacht in bij de Europese kommissie tegen (onder meer) het reklamemonopolie van VTM in Vlaanderen. Bij haar oprichting kreeg de Vlaamse Televisie Maatschappij de exclusieve koncessie voor het uitzenden van TV-reklame gedurende 18 jaar. 'De Nederlandse zenders zijn er niet in geslaagd de Belgische publiciteitsmarkt te penetreren', stelde EU-kommissielid voor konkurrentiebeleid Karel van Miert vast.