Advertentie
Advertentie

Europese kommissie poogt patronaat en vakbonden kompromis over informatie en

BRUSSEL (tijd) - Volgende week krijgen de Europese sociale partners van de Europese kommissie zes weken de tijd om na te gaan of zij een vergelijk willen bereiken over de voorlichting en raadpleging van het personeel van transnationale bedrijven. Daartoe zwakte de kommissie een ontwerp-richtlijn over de Europese ondernemingsraden af. De voorbije uren haalden zowel het patronaat als de vakbonden scherp uit naar dit jongste kompromis-voorstel. Als de sociale partners het oneens blijven, zal de kommissie de normale wetgevende weg bewandelen. In oktober 1993 bereikten alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Groot-Brittannië, overeenstemming over een ontwerp-richtlijn inzake de voorlichting en raadpleging van het personeel van bedrijven of bedrijfsgroepen met meerdere vestigingen in de Unie. Op basis van het Verdrag van Maastricht kunnen ook de sociale partners akkoorden sluiten over dergelijke materies. De Europese kommissie wil ze daartoe een kans geven. De standpunten van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en die van de Europese patroonsorganizatie UNICE blijven echter onverzoenlijk. Het EVV wil het bij de ontwerp-richtlijn van oktober houden, omdat die de oprichting van Europese ondernemingsraden mogelijk maakt. UNICE wil van geen gecentralizeerde struktuur weten.