Advertentie
Advertentie

Europese kommissie spant zich voor de kar van de privatizeringen

BRUSSEL (tijd) - De rol van de overheidssektor in de ekonomie moet worden beperkt. Dat schrijft de Europese kommissie in een aanbeveling over de ekonomische richtsnoeren voor 1996. Die richtsnoeren worden op 19 juni door de EU-ministers van financiën besproken en op 26 en 27 juni op de Europese Raad van Cannes door de regeringsleiders goedgekeurd.Het is wellicht de eerste maal dat de Europese kommissie zich zo duidelijk voor het terugdringen van de overheidssektor uitspreekt en uitdrukkelijk de kaart van de privatiseringen trekt. Vanzelfsprekend is dit niet. Het verdrag van Rome verplicht de Europese Unie en dus de Europese kommissie dezelfde houding aan te nemen ten opzichte van overheids- en privé-bedrijven. Artikel 222 van dit verdrag laat hierover niet de minste twijfel bestaan: 'Dit verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.' De regels van het verdrag gelden bijgevolg voor alle bedrijven, of ze nu in handen van de overheid of van privé-personen zijn, en over het openbaar of privé-statuut van een bedrijf spreekt het verdrag zich niet uit.