Europese leiders tekenen in Barcelona ambitieuzere economische agenda uit

(tijd) De Europese staats- en regeringsleiders leggen vandaag een ambitieuzere agenda voor economische hervormingen vast. Dat bleek uit de debatten die ze vrijdag voerden tijdens hun EU-top in Barcelona. De kandidaat-EU-lidstaten, die voor het eerst op een EU-top waren uitgenodigd, achten zich intussen klaar voor de doelstellingen die de EU in het kader van hun Lissabon-strategie vastlegt.