Europese markt voor beleggingsfondsen krijgt gestalte

(tijd) - Eind 1994 telde Europa 566 zogenaamde grensoverschrijdende beleggingsfondsen. Dat zijn fondsen die benevens in het thuisland in minstens twee andere Europese landen worden verkocht. Eind 1996 was hun aantal reeds opgeklommen tot 1.832. Die evolutie bewijst dat de Europese liberaliseringsrichtlijn voor beleggingsfondsen vruchten begint af te werpen en dat een grote Europese fondsenmarkt zich ontwikkelt. De Europese richtlijn die de grensoverschrijdende verkoop van beleggingsfondsen regelt, dateert reeds van 1985. De richtlijn bepaalt dat beleggingsfondsen of instellingen voor collectieve belegging die in een land van de Europese Unie erkend zijn door de nationale toezichthouder (bij ons de Commissie voor het Bank en Financiewezen), ook in de andere landen van de Unie mogen verkocht worden. Voorwaarde is wel dat de commerciële spelregels in het land van bestemming gerespecteerd worden.