Europese Muntunie zal G-Bank 2 miljard kosten in periode 1997-2002

BRUSSEL (tijd) - De invoering van de euro zal de Generale Bank twee miljard frank kosten in de periode 1997-2002. Twee derden van dat bedrag zal ten laste vallen van de boekjaren 1997 en 1998. De aanpassing van de informatica zal ruim anderhalf miljard vergen en vorming en communicatie bijna een half miljard. Een en ander deelde de Generale Bank woensdag mee bij de voorstelling van een brochure over de euro.De brochure maakt deel uit van een informatiecampagne van de Generale Bank over de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU), die normaal in 1999 moet starten. De bank lanceerde enkele maanden geleden reeds een brochure voor het groot publiek. De nieuwe brochure bevat meer gedetailleerde informatie. Later volgt nog een brochure voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs.